سلام ای حضرت آفتاب.مژده تابیدنت شهر دلم را پر کرده است، آری خبری در راه است اما ترس من از آن است که مژده تابیدنت را داشته باشم و فرصت فهمیدنت را نه.هر سحرگاه به آفتاب زمینی خیره می شوم که تمرین کرده باشم دیدن رخسار هاشمیت را. اما آفتاب همه سحرگاهان یک طرف و آفتاب سحر جمعه یک طرف. او انتظارش بیشتر است به تو، او خوب فهمیده که مردی در راه است و دارد آه می کشد ای حضرت آفتاب. آدینه ما پر شده از بوی تو، بوی "ندبه" و ناله میدهد آدینه ما. ما بچه های ندبه مسجد شهداییم.ما جمعه را با دعای "ندبه" می شناسیم نه ندای "صبح جمعه". "صبح جمعه" را همین "ندبه" است که آفتابی می کند وگرنه "صبح جمعه" بی "ندبه" می شود همین برنامه رادیویی جمهوری اسلامی!! که خواسته یا ناخواسته دارد ظهور تو را به عقب می اندازد و دل آفتاب را می شکند.

ما هم دیگر خسته ایم از این اهل"صبح جمعه"!! آنهایی که به تاریکی عادت کرده اند و دلشان برای روشنی تنگ نشده، آنهایی که فروخته اند دعای سحرانه را به  ندای ترانه!!! آنهایی که چشم عباس را دور دیده اند و دل حساس تو را به درد آورده اند!! آنهایی که فروخته اند جمعه انتظار را به جمعه استهزا.

 اما من تا خون در رگم جاری است "دعای ندبه" را به "صبح جمعه" نمی فروشم و نخواهم فروخت، من اهل دعای "ندبه"ام نه ندای"صبح جمعه". من هرچه باشد نوکر عباس با غیرتم ،من هرچه باشد با اشک روضه عباس وضو می گیرم و نمی گذارم که  جمعه انتظار را مبدل کنند به جمعه استهزا. اینجا دیگر شوخی بردار نیست وقتی پای آفتاب به میان می آید ، علمدار خودش به میدان می آید.نمی دانم چه سری بین او و عباس است که هرگاه مدح آفتاب می کنم پای علمدار به میان می آید و من سرانجام با نام زیبای

" عباس" قدوم مبارک حضرت آفتاب را به وبلاگم خواهم کشاند. عباس شاگرد اول کلاس انتظار است، او در لحظه شهادتش انتظار می کشید امام زمانش را.عباس حساس بود به امامش.امروز هم این گونه است یقین دارم که عباس حساس است به نام آفتاب و حتی به نام ماه. آری ماه!عباس مدد می کند که ماه مشک انقلاب را سالم تا خیمه خورشید ببرد.ای بقیه خدا،بقیه غیبتت را  به حق عمویت عباس به ما ببخش. بتاب ای آفتاب که همه جا را برایت "قم" می کنیم. من اهل"قم" نیستم ولی "گم" هستم در نور آفتاب. به دعای من نه، به دعای دخترک قمی رحمی کن که چه زیبا تو را قسم می داد به ماه و خورشید را کنار ماه چه زیبا کشیده بود در نقاشی اش.یاد بگیرید آقایان مدعی ولایت مداری !!! ولایت مداری را از دخترک قمی!! به دل مادر شهید رحمی کن که چندین سال است از جایش بلند نشده و به احترام ماه  برای یک بار هم که شده به چه سختی پا می شد و  به عشق تو به ماه خیره شده بود !!! پس به حق دلهای شکسته بیا تا همه جا را برایت "قم" کنیم.