گفتیم دوستت داریم! نگفتیم چند تا؟!

گفتیم دوستت داریم! نگفتیم تا کی؟!

گفتیم دوستت داریم! نگفتیم معنای دوست داشتن را؟!

گفتیم دوستت داریم! ندانستیم دوستمان داری یا نــــــــه؟!

 بگذار همه این ناگفتنی ها را بگویم نه با زبان که با دل! با دلی که برای خودمان هم تنگ شده نه فقط برای تو، با دلی که از آدینه ها خسته انداین آدینه های تکراری، با دلی که عادت کرده به بی پدری،با دلی که عادت کرده به امروز،با دلی که به عشق تو این روزهاشبها را بیدار مانده برای ریسه کشیدن و چراغانی کرده خود را .  و تو ای فضای سایبر یا بهتر بگویم پرشین بلاگ این اقرارهای مرا به خاطر بسپار! امروزمی خواهم اعتراف نامه بنویسم: المنقذ من الضلال  نه الاسیر بالضلال!!!

دوستت داریم... به اندازه 10 تا!!! بگذار دوست داشتن را  بازه ای کنیم! از بازه 1 تا 10 مال تو! آن هم بازه بسته!!! می بینی چقدر دوستت دارم، این مالکیت را تا به حال به کسی نداده ام!!! اما می ترسم بگویم دنیا را بیشتر از 10 تا دوست داریم،بازه بسته 10 تا ......

 دوستت داریم تا لحظه موعود!!! موعود برای ما وقتی است که کارمان رو به راه شود، وقتی است که کارمان را راه بیاندازی.بعد از موعود هم  نمی دانم برای دوست داشتن وقتی بکنم یا نه؟؟؟ مگر همین کافی نیست؟؟؟ نگو که از صبح تا شب باید به یاد تو باشم!!! من اگر وقت بیاورم فاصله ها را می بینم!! فاصله ها را!!!

دوستت داریم...چه دوست داشتنی!

دوست داشتن از این بزرگتر که پوسترت را در اتاقم زده ام کنار عکس بنیامین!!

دوست داشتن از این بزرگتر که برای دعای عهدت فایلی باز کردم کنار فایل ......!!!!

دوست داشتن از این بزرگتر که نامت را بر گردنم آویخته ام و بر قلبم .....!!!!

این همه دوست داشتن کافی نیست؟؟؟؟

ما اینقدر دوستت داریم.. تو هم ما را دوست داری؟؟؟؟؟؟؟؟

.....................................................................................................

درسته که این روزا باید خوشحال باشیم ولی با خودم گفتم ما خوشحال شدیم، ببینیم کاری کردیم که امام زمان هم خوشحال باشه،واسه همین این پست رو نوشتم که یه اپسیلون هم که شده به خودمون بیاییم البته قرار بود این مطلب رو دو سه هفته قبل بنویسم ولی بخاطر میلاد حضرت علی اکبر و امام زمان با جوان امروز و بچه ها داشتیم کار می کردیم انشالله آقا خودشون از ما راضی باشن.